خونه تکونی

تو خیابون که قدم میزنی همه تو فکر اینن که چیا خریدن و چیا رو هنوز نخریدن هیچکی تو فکر این نیست که بهار فقط شلوار وپیرهن نو پوشیدن نیست :بهار فقط آجیل خریدن وخوردن نیست.

بهار خونه تکونی کردن دلای پر از گرد وغبارِ.عید آشتی کردن با همه ی خوبیهاس،تو چی ،دلتو گرد گیری کردی؟ عید داره میادا. 

/ 1 نظر / 11 بازدید
سیامک

آقا میلاد قکر کنم شما امروز داری فرش میشوری و خونه تکونی رو شروع کردی ((خدا قوت))