دنیای منو تو

ساعت 6 صبح،صدای زنگ ساعت،

لباسام کو؟

همونجا اویزونه.چرا منو بیدار کردی؟اَه....

من رفتم سر کار.

باشه.کولرو خاموش کن سردمه

ساعت9:30 صدای زنگ موبایل    .......0912

سلام عسلم بیداری؟

اره عزیزم بیدار شدم.کجایی؟

پشت در خونتون .درو باز کن بیام تو.راستی شوهرت رفته؟

آره بیا بالا.

ساعت 10:

بابا یه سر بیا خونه ما کارت دارم.

سعید اقا چی شده ؟چی کار داری؟

شما بیا واجبه

ساعت10:30 صدای کلید که توقفل در داره میچرخه.

انگاری کسی تو خونه نیست

بابا جان از حموم صدا میاد.اونجا رو هم شما نگاه کن.

ساعت 11. صدای آژیر ماشین پلیس.سر وصورت خیس تازه عروس وپسری که رنگ به چهره نداره

اینه دنیایی که منو تو توش داریم  جون میکنیم.

این یه داستان واقعیه.آیا میشه اسمشو عشق گذاشت؟

/ 19 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختری از یک شهر دور

سلام... خوبی؟؟؟ کجایی؟؟؟ میتونم بژرسم چیکار میکنی که اینهمه سرت شلوغه؟؟؟ ببخشید فضولی میکنم اگه!!!

دورآباد

سلام. خیلی تلخ بود. به تلخی واقعیت

دختری از یک شهر دور

[منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر] [افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس]

الهام

سلام[سوال][گریه][ناراحت] باکلی ذوق و شوق بعداز چندوقت اومدم پیشت... پست جدیدتو که خوندم ...[نگران][دلشکسته][افسوس][اوه] آره واقعیتا وحشتناکه...

الهام

سلام خانومی هستی ...؟ نیستی؟ کم پیدایی کجایی؟ خوش میگذره... بدمیگذره؟ فقط هرجاهستی زودبیا آخه دلمون تنگیده... منتظرتم فعلابای بای

الهام

[گریه]چچچچچچچچچچچچچچچرانیستی؟؟؟[عصبانی]

الهام

[تعجب]سلام[تعجب] واییییییییی.... آخه من فک کردم تو خانومی!!!! توشوکم.......... [خنده][خنده][خنده][خنده]][خنده][خنده][خنده][خنده]][خنده][خنده][خنده][خنده]][خنده][خنده][خنده][خنده]][خنده][خنده][خنده][خنده]][خنده][خنده][خنده][خنده]][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] وای دارم ازخنده ضعف میرم[خنده]

الهام

سلام خوبی؟ من هنوز تو کفم[تعجب] اومدم پروفایلتو که خوندم بیشتر تو کف موندم... آخه فک نمیکردم اینقدی باشی... وایییییییییییییییییییییییییی... نمیدونم چی بگم [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] [خنده][تعجب][تعجب] خودت ازتو شک درار منو...[تعجب] [خنده]

الهام

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] [خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] هنوز کجاشودیدی[نیشخند] [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]