همخونه

منه همخونتو ول کن             با وجود من وداع کن

دارم از این خونه میرم           تو فقط منو دعا کن

یا بمون منم بمونم               یا بذار نیستی نباشم

لا اقل اشکامو پاک کن           زشته اینجوری جدا شم

بعد رفتنم از اینجا                 زندگی از هم میپاشه

در وهمسایه به طعنه            میگن جاش خالی نباشه 

/ 0 نظر / 7 بازدید