بوی عیدی

بوی عیدو دیگه همه دارن حس میکنن .هر کجا رو که نگاه میکنی یه گوشه ای ازش نمایان شده.فکرشو بکن عید الان با قدیما چقد فرق کرده.این همه تفاوت؟ مگه ما چقد عوض شدیم؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید