تیک تاک

تیک تاک، تیک تاک ،تیک تاک

این صدائیه که همیشه تو گوشمه تیک تاک، تیک تاک، تیک تاک

اعصابمو خورد کرده ،آخه داره تموم میشه .

کی و کجاشو نمیدونم اما میدونم بالاخره تموم میشه

تیک تاک،تیک تاک،تیک تاک این صدا تمومی نداره .......

/ 3 نظر / 3 بازدید
دست کوچولو

شما که گفتی داره این صدا تموم میشه ..... پس چرا می گی تمومی نداره ... کدوم حرفو باور کنیم.[نیشخند]