بهار شد

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن همه نــاز و تنعم که خــزان می‌فرمود
عاقبت در قـدم بــاد بهــــار آخر شد

/ 0 نظر / 4 بازدید