علی چپ

همینجور که قدم میزد توی هزار توی افکارش داشت غرق میشد .هیچ کس نبود کمکش کنه ،حتی خودش.

یعنی روزگار تا به این اندازه بد عنق شده.بابا بی خیال خودتو یزن به کوچه معروف زندگی کوچه علی چپ!

انگار نه انگار ،شاید اینجا نیست ،یعنی اینجاست ولی یه خورده که دقت کنی نیست.

قانون هدفمند کردن یارانه ها،خرج زن وبچه، غرو لند زن،روز مادر، قسط، وام، ......

یکی اینو نجات بده داره غرق میشه!!! 

/ 22 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الهام

سلام خوبی؟ بی مزه منکه سرمیزنم. ازتوخبری نیست. ولی به روی چشم ازاین به بعد هرروز میام تاکلافه شی... [ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ] [ماچ] بای...

الهام

سلام!!![تعجب] خوبی؟؟؟[تعجب] منظورت از گلدون چی بود؟؟؟[تعجب] بدو بدو سریع همین الآن بهم بگو.... بدو دیگه منتظرم... فعلا...[ماچ]

الهام

سلام بدوبیا دیگه من منتظرم ... بدو...[زودباش] [منتظر] [متفکر] [کلافه] [عجله] [خداحافظ]

الهام

نه بابا معمولیه معمولی...

ماشا

سلام. همه دارن غرق میشن. همه. به من سر بزن و نظر بده.منتظرم.

الهام

سلام خوبی؟؟؟ [ماچ] [قلب] [لبخند] فعلا...[پلک]