صدای بی صدا

زندگی چیست؟

زندگی چیست جز انتظار

 زندگی چیست جز خون دل را هر لحظه فرو بردن

زندگی چیست جز هر لحظه تا فنا رفتن

زندگی چیست  جز جان خود را در مسلخ بی رحم زندگی بردن

زندگی چیست جز .....

زندگی چیست ؟ تو بگو زندگی چیست.

 

نویسنده: میلاد بیتاب ׀ تاریخ: شنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٩ ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ()


© All Rights Reserved to divarbdivar.Blogfa.com / Theme by:
bahar-20