صدای بی صدا

گفتگو با حضرت آدم ابوالبشر

                                                      نامت چه بود ؟

                                                          آدم 

                                                        فرزند ؟  
                    من را نه مادری نه پدری، بنویس اولین یتیم خلقت

                                                      محل تولد ؟
                                                     بهشت پاک

                                                اینک محل سکونت ؟
                                                        زمین خاک

                                          آن چیست بر گرده نهادی ؟
                                                      امانت است

                                                     قدت ؟
 روزی چنان بلند که همسایه خدا، اینک به قدر سایه بختم به روی خاک

                                              اعضاء خانواده ؟
                         حوای خوب و پاک، قابیل خشمناک، هابیل زیر خاک

                                              روز تولدت ؟
                                      روز جمعه، به گمانم روز عشق

                                                رنگت ؟
                                     اینک فقط سیاه، ز شرم چنان گناه

                                              چشمت ؟
                       رنگی به رنگ بارش باران، که ببارد ز آسمان
                                               وزنت ؟
       نه آنچنان سبک که پرم در هوای دوست ... نه آنچنان وزین که ننشینم بر این خاک

                                             جنست ؟
                        نیمی مرا ز خاک، نیمی دگر خدا
                                             شغلت ؟
                                   در کار کشت امیدم

                                         شاکی تو ؟ 
                                            خدا

                                        نام وکیل ؟
                                      آن هم خدا

                                         جرمت ؟
                      یک سیب از درخت وسوسه

                                      تنها همین ؟
                                        همین !!!

                                        حکمت ؟
                                   تبعید در زمین
                                همدست در گناه ؟
                                     حوای آشنا

                                    ترسیده ای ؟
                                          کمی

                                          ز چه ؟
                              که شوم اسیر خاک

                       آیا کسی به ملاقاتت آمده ؟
                                            بلی

                                            که ؟
                                  گاهی فقط خدا 
                                 داری گلایه ای ؟
                            دیگر گلایه نه!، ولی ...

                                    ولی چه ؟
                   حکمی چنین؛ آن هم به یک گناه!؟

                               دلتنگ گشته ای ؟
                                   خیلی زیاد

                                       برای که ؟
                                       تنها خدا 

                                  آورده ای سند ؟
                                        بلی 
                                       چه ؟
                                 دو قطره اشک 

                              داری تو ضامنی ؟ 
                                        بلی

                                چه کسی ؟ 
                               تنها کسم خداست

                            در آخرین دفاع ؟
                می خوانمش که چنان اجابت کند دعا

 

نویسنده: میلاد بیتاب ׀ تاریخ: شنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٩ ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ()


© All Rights Reserved to divarbdivar.Blogfa.com / Theme by:
bahar-20