صدای بی صدا

دنیای منو تو

ساعت 6 صبح،صدای زنگ ساعت،

لباسام کو؟

همونجا اویزونه.چرا منو بیدار کردی؟اَه....

من رفتم سر کار.

باشه.کولرو خاموش کن سردمه

ساعت9:30 صدای زنگ موبایل    .......0912

سلام عسلم بیداری؟

اره عزیزم بیدار شدم.کجایی؟

پشت در خونتون .درو باز کن بیام تو.راستی شوهرت رفته؟

آره بیا بالا.

ساعت 10:

بابا یه سر بیا خونه ما کارت دارم.

سعید اقا چی شده ؟چی کار داری؟

شما بیا واجبه

ساعت10:30 صدای کلید که توقفل در داره میچرخه.

انگاری کسی تو خونه نیست

بابا جان از حموم صدا میاد.اونجا رو هم شما نگاه کن.

ساعت 11. صدای آژیر ماشین پلیس.سر وصورت خیس تازه عروس وپسری که رنگ به چهره نداره

اینه دنیایی که منو تو توش داریم  جون میکنیم.

این یه داستان واقعیه.آیا میشه اسمشو عشق گذاشت؟

نویسنده: میلاد بیتاب ׀ تاریخ: سه‌شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٩ ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ()


© All Rights Reserved to divarbdivar.Blogfa.com / Theme by:
bahar-20