صدای بی صدا

علی چپ

همینجور که قدم میزد توی هزار توی افکارش داشت غرق میشد .هیچ کس نبود کمکش کنه ،حتی خودش.

یعنی روزگار تا به این اندازه بد عنق شده.بابا بی خیال خودتو یزن به کوچه معروف زندگی کوچه علی چپ!

انگار نه انگار ،شاید اینجا نیست ،یعنی اینجاست ولی یه خورده که دقت کنی نیست.

قانون هدفمند کردن یارانه ها،خرج زن وبچه، غرو لند زن،روز مادر، قسط، وام، ......

یکی اینو نجات بده داره غرق میشه!!! 

نویسنده: میلاد بیتاب ׀ تاریخ: جمعه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٩ ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ()


© All Rights Reserved to divarbdivar.Blogfa.com / Theme by:
bahar-20