صدای بی صدا

گاهی

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود

گاهی گاهی نمیشود که نمیشود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست

گاهی قرعه به نام تو میشود

گاهی ...................

نویسنده: میلاد بیتاب ׀ تاریخ: یکشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٩ ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ()


© All Rights Reserved to divarbdivar.Blogfa.com / Theme by:
bahar-20