صدای بی صدا

1000تا تبریک به همه پرسپولیسیها

           برد کشنده وهیجانی پرسپولیس محبوب در مقابل صبا                               مبارک همه قرمز دوستان

من که کم مونده بود سکته کنمسبز

نویسنده: میلاد بیتاب ׀ تاریخ: جمعه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٩ ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ()


© All Rights Reserved to divarbdivar.Blogfa.com / Theme by:
bahar-20