صدای بی صدا

یه خورده زودتر میگم

 

سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام ********سال نو پیشاپیش  مبارک

نویسنده: میلاد بیتاب ׀ تاریخ: چهارشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۸ ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ()


© All Rights Reserved to divarbdivar.Blogfa.com / Theme by:
bahar-20